TOP INZERÁT

Všeobecne záväzné pravidlá

Tieto pravidlá sú platné pre všetky fyzické aj právnické osoby(ďalej len užívateľ), ktoré sa registrujú do systému stránky erotickesluzby.sk (ďalej len poskytovateľ). Každý užívateľ svojim registrovaním dáva najavo svoj súhlas s uvedenými pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1. Registráciou a pridaním inzerátu užívateľ súhlasí so zverejnením kontaktných údajov a ich spracovaním pre interné účely poskytovateľa.
2. Za obsah inzerátu nesie PLNÚ PRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ užívateľ, ktorý inzerát pridal. Jeho pridaním prehlasuje pravdivosť kontaktných údajov a uvedených informácií.
3. Je prísne zakázané pridávať kontaktné údaje na akúkoľvek tretiu osobu bez jej súhlasu.
4. Je zakázané ponúkať služby a pridávať inzeráty osobám mladším ako 18 rokov.
5. Je zakázané pridávať akékoľvek formy vulgarizmov, prejavov extrémizmu, trestnej činnosti, prípadne akékoľvek iné formy prejavu, ktoré bezprostredne poškodzujú dobré meno a povesť tretej osoby.
6. Je zakázané registrovať sa viackrát a pridávať duplicitné inzeráty, to znamená rovnaký inzerát viac krát. Pre posúvanie sa vyššie v zozname inzerátov slúži predlžovanie platnosti inzerátu. Preto nie je potrebné ten istý inzerát pridávať viackrát.
7. Nahraním grafického súboru užívateľ prehlasuje, že je vlastníkom autorských práv na tento grafický súbor a že osoby zobrazené na obrázku majú viac ako 18 rokov a bezvýhradne súhlasia so zverejnením fotografií. Je zakázané pridávať obrázky, ktoré sú prejavom extrémizmu, trestnej činnosti, prípadne poškodzujú dobré meno a povesť tretej osoby.
8. Nedodržanie ktoréhokoľvek bodu týchto podmienok bude poskytovateľ sankcionovať odobraním inzerátu zo systému a následným blokovaním prístupu užívateľa na stránky poskytovateľa.
9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek upraviť podľa potreby.
10. Poskytovateľ má právo upraviť znenie inzerátu (zväčša odobratím informácií, ktoré neslňajú vyššie uvedené pravidlá).

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 13.1.2008, posledná úprava bola vykonaná dňa 13.1.2008.© 2007 – 2024 erotickesluzby.sk | Page created by Eriksson Studio